Bằng cấp

Các danh vị và bằng cấp của ICAEW sẽ cung cấp cho các kế toán những kiến thức, kỹ năng và hiểu biết cần thiết để trở thành các nhà lãnh đạo trên toàn cầu trong lĩnh vực kế toán, tài chính và kinh doanh. Xem trang này để tìm hiểu thêm

Bằng Kế toán Công chứng ICAEW ACA

ICAEW ACA là một trong những chương trình học tập và phát triển chuyên môn tiên tiến nhất hiện nay, được công nhận và đánh giá cao trên toàn thế giới.

Lợi ích của Chứng chỉ Quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh (ICAEW CFAB)

Chứng chỉ Tài chính, Kế toán và Kinh doanh của ICAEW (ICAEW CFAB) mang lại sự hiểu biết về những yếu tố then chốt hỗ trợ con đường hướng tới sự nghiệp thành công và là khởi đầu của hành trình trở thành Kế toán viên Công chứng.

Lợi ích của Danh vị BFP

Danh vị Chuyên gia Kinh doanh và Tài chính (BFP) dành cho những chuyên gia đã đạt được kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để thành công trong sự nghiệp với lĩnh vực kinh doanh và tài chính. Những người sở hữu danh vị BFP được thừa nhận về chuyên môn và nhận sự hỗ trợ nghề nghiệp thường xuyên từ ICAEW.

ICAEW Careers+

Chương trình ICAEW Careers+ giúp trang bị và phát triển đầy đủ các kỹ năng nghề nghiệp để trở thành một chuyên gia toàn diện. Từ việc củng cố bằng cấp, cải thiện CV cho đến kỹ năng tìm kiếm những công việc tốt nhất, Careers+ sẽ hỗ trợ bạn.