Liên hệ

Qua emailQua điện thoạiĐề nghị được nhận tài liệu giới thiệu chương trình ACA

Bảo vệ dữ liệu
Bảo vệ quyền riêng tư cá nhân vô cùng quan trọng đối với ICAEW. Tất cả dữ liệu cá nhân thu thập bởi ICAEW đều được bảo vệ theo các quy định hiện hành.
Chúng tôi sử dụng thông tin nhằm giúp bạn hiểu các hình thức ICAEW có thể hỗ trợ bạn với các lựa chọn nghề nghiệp, cũng như cho mục đích quản trị và nghiên cứu.
Để thực hiện mục đích này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác của chúng tôi.
Tìm hiểu thêm thông tin về chính sách bảo vệ dữ liệu của ICAEW, vui lòng truy cập trang web: icaew.com/dataprotection.

[recaptcha]