Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW)

ICAEW là tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp hàng đầu thế giới được thành lập vào năm 1880 tại Vương quốc Anh, có trụ sở chính tại Luân Đôn và các văn phòng đại diện trên khắp thế giới bao gồm Kuala Lumpur, Singapore, Việt Nam và Indonesia.

Viện kết nối hơn 147.000 Kế toán viên công chứng (ICAEW Chartered Accountant) trên khắp thế giới, trao cho cộng đồng chuyên gia nghề nghiệp này sức mạnh để xây dựng và duy trì những nền kinh tế vững mạnh. Thông qua việc đào tạo, phát triển và hỗ trợ hội viên trong suốt chặng đường sự nghiệp, Viện đảm bảo trình độ chuyên môn và giá trị nghề nghiệp của những Kế toán viên công chứng ICAEW luôn đáp ứng tốt nhất yêu cầu của những doanh nghiệp tương lai.

ICAEW góp sức vào sự hình thành tương lai ngành nghề qua việc chia sẻ kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm chuyên môn với cộng đồng. Bằng cách này, Viện có thể chắc chắn rằng tất cả chúng ta đang cùng chung tay xây dựng nền kinh tế vững chắc, mang tính trách nhiệm cao và công bằng trên toàn cầu.

Trên bình diện thế giới, Kế toán viên công chứng ICAEW (ICAEW Chartered Accountant) được công nhận là những nhà lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kinh doanh. 98 trong số 100 thương hiệu hàng đầu trên thế giới sử dụng các Kế toán viên công chứng ICAEW Chartered Accountants và 78% các công ty FTSE 100 có một Kế toán viên công chứng ICAEW trong Hội đồng Quản trị.

ICAEW là thành viên sáng lập của Hiệp hội Kế toán công chứng toàn cầu (CAW), tập hợp 11 tổ chức kế toán có vốn điều lệ, đại diện cho hơn 1,6 triệu hội viên và học viên trên thế giới.

ICAEW ra mắt nhận diện thương hiệu mới, tháng 4/2017

Bước tiếp theo...

Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết hoặc nhận tài liệu giới thiệu chương trình ICAEW ACA

Giá trị của bằng Chartered Accountant (the ACA) trên toàn cầu:
  • 78 trong số 100 công ty niêm yết lớn nhất tại Anh (FTSE 100) có thành viên Hội đồng quản trị là kế toán viên công chứng ICAEW Chartered Accountant*
  • 98 trong số 100 thương hiệu hàng thế giới có nhân viên là kế toán công chứng ICAEW Chartered Accountant**

Nguồn:
*Dữ liệu hội viên ICAEW và dữ liệu FTSE 100 tháng 12/2016 bao gồm các công ty mẹ. **Dữ liệu hội viên
**ICAEW tháng 12/2016 & Interbrand Best Global Brands 2016