USS là gì?

Chương trình dành cho sinh viên đại học trên toàn cầu (USS) được ICAEW thiết kế nhằm mang tới cho bạn một lợi thế cạnh tranh. Bộ công cụ này sẽ giúp bạn phát triển những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết mà nhà tuyển dụng mong muốn. Dù bạn muốn củng cố bằng cấp, làm đẹp thêm Bản lý lịch cá nhân (CV) hay muốn nổi bật hơn những bạn đồng trang lứa, chương trình này có thể giúp bạn.

Bước tiếp theo...

Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết hoặc nhận tài liệu giới thiệu chương trình ICAEW ACA